Giáo trình Powerpoint giới thiệu văn hóa đời sống Nhật Bản

0
1978

0.Hướng dẫn về tài liệu

1.Phương ngữ|方言

2.Mua sắm|買い物

3.Giải trí ngày nghỉ|休みの日

4.Thiên tai|自然災害

5.Bữa ăn|食事

6.Nhà cửa|家

7.Sự kiện thường niên|年中行事

8.Du lịch|旅行

9.Giao thông|交通

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here